image012

Voorschoolse opvang (van 7.00u tot 8.00u)

De kinderen die zich voor 8.00u op school aanmelden maken gebruik van de voorschoolse (betalende) opvang. Deze uren zullen strikt nageleefd worden. Deze opvang gaat door op beide vestigingen.

Ochtendtoezicht  

Vanaf 8.00u kunnen alle kinderen terecht op de speelplaats. Deze bewaking is gratis.

Middagtoezicht

De kinderen die ’s middags op school blijven brengen de middagpauze door op de speelplaats of in de speeltuin achter de school onder toezicht van de leerkrachten. Kinderen die ’s middags naar huis gaan mogen zich pas opnieuw op school aandienen vanaf 12.45u.

Voor de allerkleinsten is er slaapgelegenheid over de middag.

Naschoolse opvang (van 15.20 tot 18.00)

Op woensdag eindigen de lessen om 12.05.
Op andere dagen eindigen de lesactiviteiten  om 15.05u.

Vanaf 15.20u tot uiterlijk 18.00u kunnen de kinderen in de studie/avondopvang blijven mits betaling van een vergoeding. Uit respect voor de mensen die de opvang verzorgen vragen wij om uw kind tijdig op te halen. Er zal een extra vergoeding gevraagd worden wanneer kinderen te laat worden opgehaald in de opvang (10€ per halfuur).

Begeleide studie

De leerlingen van de lagere school kunnen in de begeleide studie (enkel op dinsdag en donderdag) hun taak onder toezicht van een leerkracht uitvoeren. De leerkracht die het toezicht verzorgt ziet erop toe dat de kinderen rustig kunnen werken, het nakijken van de huistaken en lessen valt onder de verantwoordelijkheid van de ouders.

Woensdagnamiddagopvang

Opvang nodig tot 13u?

Op de school zelf.

BIJ TE LAAT AFHALEN WORDT EEN MEERPRIJS GEVRAAGD: 10€/ per halfuur/ per kind

Opvang nodig na 13u?

  • KLEUTERS:

Opvang in Stedelijke Kinderopvang (STIBO) De Panda. Deze opvang is mogelijk tot 18u. De kinderen worden naar de opvang gebracht door een leerkracht van onze school om 12.05. U komt uw kindje in STIBO de Panda ophalen! Vooraf inschrijven is noodzakelijk!

De Panda – August Vermeylenstraat 2 – 9000 Gent. 09 220 81 58 of via Kinderopvang.Stad Gent 

  • LAGERE SCHOOL:

Opvang in Bloemenstad. Deze opvang is mogelijk tot 18u. Enkel op dinsdag en woensdag.

De kinderen worden naar Bloemenstad gebracht door een leerkracht van onze school om 13u. U komt uw kind in ’t Bloemenstad ophalen! Vooraf inschrijven is noodzakelijk! Een lidkaart kost €4. Hiermee hebt u opvang voor een heel schooljaar. E. De Deynestraat 2E – 9000 Gent – 09 279 58 67