image016

Wat is Flanders Synergy?

Onze samenleving is volop in verandering. Ook de Vlaamse scholen voelen die veranderingen sterk aan. Zo is kennis en informatie vrij beschikbaar, de intensiteit en evolutie ervan neemt toe. Hierdoor verbreedt ook de opdracht van ons onderwijs: van kennis overdragen naar competenties verwerven en talenten ontwikkelen. Technologische ICT-platformen of slimme onderwijssystemen die toelaten om kennis te ontsluiten en om kennis en vaardigheden te verwerven evolueren razendsnel. Kinderen en ouders worden mondiger. Daarbij komt nog dat leerkrachten steeds vaker geconfronteerd worden met kinderen die thuis geen Nederlands spreken, kinderen die uit een problematische opvoedingssituatie komen of die geconfronteerd worden met complexe leerhindernissen.

Het onderwijs wordt uitgedaagd. Leerkrachten voelen zich overrompeld. Enerzijds daalt de tevredenheid bij de leerkrachten met vele jaren ervaring. Anderzijds zijn er ook heel wat jonge leerkrachten die ofwel uit het onderwijs uitstromen ofwel overwegen om in een andere sector aan de slag te gaan. Werkdruk ontstaat niet zomaar. De huidige invulling van de job als leerkracht is soms vrij eenzaam: je staat alleen voor de klas en werkt je eigen lesvoorbereiding uit. Vaak word je als leerkracht ook overrompeld door 101 dingen en zie je door het bos de bomen niet meer.

Maar het kan ook anders

Onderwijsinstellingen kunnen contexten creëren die het voor de medewerkers aangenamer en uitdagender maken om te werken. Ze kunnen een stevige basis én antwoorden bieden in een steeds veranderende wereld door hun organisatie anders en slimmer te organiseren, door hun schoolorganisatie te veranderen volgens de principes van de moderne sociotechniek en zo het werk van directeurs, leraren, coördinatoren en opvoeders weer werkbaar te maken.

Sinds enkele jaren begeleidt Flanders Synergy onderwijsinstellingen naar een slim georganiseerde school. In de slimme school werken multidisciplinaire teams van leraren en andere schoolmedewerkers samen voor een community van leerlingen over de leerjaren en vakken heen. Hierbij worden voorwaarden gecreëerd om van leraren sterke, gepassioneerde teamspelers te maken, die voldoende eigen beslissingsvermogen hebben om greep te krijgen op hun complexe opdracht en de talenten van leerlingen ten volle kunnen ontplooien.

De voorbije twee schooljaren werkte Flanders Synergy met een 50-tal scholen die zich in het avontuur stortten, waaronder onze school. We maakten een heel veranderingstraject door en werken vandaag helemaal anders dan enkele jaren terug. Je zoon of dochter zit niet meer in een klas, maar in een nest! Dat is maar 1 van de vele aanpassingen in onze visie.

Meer info over Flanders Synergy: klik hier.