image012

Nieuwe visie op leren

De Vrije Basisschool Sint-Paulus Nieuw Gent heeft een nieuwe visie op leren. Het leren wordt hier anders georganiseerd. De school biedt tal van verschillende leerbronnen aan en we vragen een actieve opstelling van zowel de kinderen als de ouders. De kinderen kunnen vaak zelf kiezen wat ze doen om hun vooropgestelde doelen te bereiken. Zo kiezen ze hoe ze een opdracht willen doen, met wie ze die willen doen en hoeveel tijd ze ervoor nodig hebben om de opdracht tot een goed einde te brengen.

In onze school zoeken de kinderen zelf naar antwoorden op vragen die zij belangrijk vinden. Op die manier kunnen ze zich ontwikkelen via een ander pad maar op eigen tempo. De school wil kwalitatief goed onderwijs bieden in een veilige en vriendelijke omgeving. De leerkrachten helpen alle kinderen om hun talenten te ontplooien, initiatieven te nemen en hun eigen mogelijkheden waar te maken. Daarnaast helpen de kinderen ook de talenten van de andere leerlingen te waarderen en ondersteunen.  Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, respect, tolerantie en plezier zijn hierbij de sleutelwoorden. Op die manier zijn ze goed voorbereid om na hun laatste jaar de overgang te maken naar het secundair onderwijs en uiteindelijk een zelfstandige en positieve bijdrage te leveren aan de samenleving.

De leerkrachten helpen de kinderen op een gestructureerde wijze hun eigen weg te vinden in de wereld. Zij zijn zeer professioneel, betrokken en geven het goede voorbeeld. Daarnaast onderhouden ze een open, eerlijke en vooral aandachtige relatie met de kinderen, de ouders en hun eigen collega’s.

Routines opbouwen

Kinderen leren alsmaar meer. Wanneer ze zelf ervaring kunnen opdoen in de fysieke wereld versnelt dat leerproces nog meer. Je leert met andere woorden beter door het mee te maken. Onze leerlingen halen hun kennis dan ook niet alleen uit boeken. Inzichten vormen het hart van de leerstof. Leerlingen moeten namelijk eerst dingen begrijpen, bepaalde verschijnselen snappen, vooraleer ze routines opbouwen. Bijvoorbeeld: als je zelf bonen in een potje hebt gedaan, gezien hebt hoe er een wortel uitkomt en er een plant uitgroeit, snap je dat dit geldt voor alle planten, die bonen als vruchten kunnen hebben.

Je bouwt routines op en leert feiten kennen die je vervolgens opslaat en kunt toepassen. Je gaat meer begrijpen en wilt ook andere manieren van voortplanting leren. Kortom: door kinderen uit te dagen en een prikkelende omgeving aan te bieden, komt de motivatie om te leren en te groeien van binnenuit!

image010
2017 02 03_0003

Nesten

Vrije Basisschool Sint-Paulus Nieuw Gent werkt met een systeem van 5 nesten:

  • Vanaf 2,5 jaar: Uiltjes
  • 3 tot 5 jaar: Raven
  • 5 tot 7 jaar: Kolibries
  • 7 tot 10 jaar: Kaketoes
  • 10 tot 12 jaar: Toekans

Elk nest is verdeeld in kleinere niveaugroepen. Bij het begin van de dag komen ze samen voor de ‘werkverdeling’ in de verschillende ruimten. Die ruimten zijn zodanig ingericht dat ze de kinderen uitnodigen om bepaalde acties te ondernemen (bv. rekenruimte prikkelt om te rekenen). Aan het einde van de dag evalueren de nesten wat ze hebben gedaan. Die evaluatie is ook het uitgangspunt voor de vervolgactiviteiten.

De overgang van het ene naar het andere nest gebeurt op een flexibele wijze. Dat betekent dat de kinderen niet hoeven te wachten tot het schooljaar afgelopen is vooraleer ze naar een ander nest mogen gaan. Dat kan ook aan het einde van een kwartaal. Een kind krijgt de mogelijkheid om naar een ander nest te gaan wanneer de leerstof uit dat ander nest beter past bij zijn of haar ontwikkelingsniveau. Het kind kan ook, na zorgvuldig overleg met de ouders, al wat onderdelen meedoen van een volgend nest.

Team van coaches

Op onze school hebben we geen traditionele meesters of juffen. Elk nest wordt begeleid door een team van coaches. Ze krijgen allemaal de opdracht om hun leerlingen te coachen in het leerproces. De teams ontwikkelen, in nauwe samenwerking en op innovatieve wijze, leeromgevingen voor kinderen. Op die manier organiseren en begeleiden de coaches de leerprocessen. Daarnaast zijn er specialisten die binnen de nesten voor verschillende vakgebieden en deskundigen worden ingezet. De school wordt geleid door een directeur in samenspraak met het kernteam.

Kinderen met ondersteuningsvraag

Bij ons is elk kind welkom, ongeacht een eventuele stoornis of beperking. Ouders en leerkrachten zoeken samen welke tools passen bij het kind. Ieder kind heeft namelijk zijn eigen tempo en ontwikkeling. Het ene kind moet al wat meer tijd steken in een opdracht dan het andere, maar dat maakt  voor de coaches geen verschil in benadering van een leerling.

Onze sleutelwoorden

  • RESPECT: voor elkaar en onze omgeving.
  • OPENHEID: eerlijk en transparant, met elkaar en in samenwerking met anderen.
  • VEILIGHEID: veilige omgeving, met goede ontwikkelingsmogelijkheden.
  • ERKENNING & WAARDERING: aandacht voor elkaar en voor wat we doen, bij goed gedrag volgt er een beloning.