Kolibrie RN

Na de kennismaking met Fransiscus van Assisi, was er een dierenfeest in de klas. Bij de muziek van Camille Saint-Saëns ‘Le Carnaval des Animaux’, werd een muzikaal pakket met dierenopdrachten doorgegeven : dieren uitbeelden, een dierenpuzzel leggen, 10 verschillen zoeken,…     ’t Was beestig geestig ! En… de dierenkoekjes vielen in de smaak !