Ons opvoedingsproject ‘Het begon met een zandbak’ geeft weer hoe we als school van de Broeders van Liefde ons onderwijs en de opvoeding van de leerlingen die ons zijn toevertrouwd willen aanpakken. In de brochure, die je bij inschrijving krijgt, kan je de belangrijkste elementen en principes terugvinden.

De goedkeuring en erkenning van ons opvoedingsproject is een noodzakelijke stap in de inschrijvingsprocedure van je kind in onze school.

Hieronder vind je de belangrijkste elementen uit het opvoedingsproject.

 

Visie

Hoop

 • kansen geven : voorbereiden om voor de beste keuze te gaan
 • zaken aanreiken waarmee kinderen een kwalitatieve toekomst kunnen opbouwen

Geloof

 • katholieke dialoogschool: kennismaken met figuur van Jezus, open staan voor andere godsdiensten à open staan voor de ander in een wereld van diversiteit en pluraliteit
 • leren geloven in hun eigen toekomst en een goede wereld voor iedereen

Liefde

 • om elk kind geven, elk kind is uniek, elk kind verdient optimale kansen
 • zorg op maat: leermoeilijkheden overwinnen, uitdagingen aangaan

 

Mensbeeld

Aandacht voor de totale ontwikkeling van het kind :

 1. Hoofd: intellectuele ontwikkeling
 2. Hart: socio-emotionele ontwikkeling
 3. Handen: fysieke ontwikkeling

Wil je de volledige versie van het opvoedingsproject lezen?
Surf dan naar www.broedersvanliefde.be/het-opvoedingsproject.

Kernopdrachten

Kwalificeren:

 • voorbereiden op middelbaar onderwijs – hoger onderwijs – arbeidsmarkt – maatschappij
 • aanleren van kennis, vaardigheden en attitudes

Talenten zoeken en ontwikkelen:

 • kansen geven aan kinderen om te laten zien wat ze kunnen
 • taak van de school : kinderen coachen in hun ontwikkeling

Betrokkenheid versterken:

 • bouwen aan een duurzame relatie met de leerling
 • welbevinden optimaliseren
 • bouwen aan een goede werk- en leefgemeenschap

Leervermogen optimaliseren:

 • Begeleiding bieden bij leermoeilijkheden
 • hindernissen detecteren – beïnvloeden om leervermogen van de kinderen te optimaliseren – samen met andere zorgpartners