193035721_515437112968608_7046806438216240008_n

Instappen in het kleuteronderwijs

Kleuters tussen 2,5 en 3 jaar worden toegelaten in het kleuteronderwijs op de volgende instapdata:

  • de eerste schooldag na de zomervakantie
  • de eerste schooldag na de herfstvakantie
  • de eerste schooldag na de kerstvakantie
  • de eerste schooldag van februari
  • de eerste schooldag na de krokusvakantie
  • de eerste schooldag na de paasvakantie
  • de eerste schooldag na het hemelvaartweekend

Dit betekent dat een kleuter wordt toegelaten in het kleuteronderwijs en als regelmatige leerling beschouwd wordt vanaf de instapdatum volgend op de datum waarop het de leeftijd van twee jaar en zes maanden bereikt heeft. Vóór de instapdatum mag een kleuter tussen twee jaar en zes maanden en drie jaar niet op school aanwezig zijn.

Kleuters die twee en zes maanden worden op een instapdatum, kunnen op die dag in het kleuteronderwijs ingeschreven en onmiddellijk toegelaten worden. Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag ingeschreven worden. Bovendien kan het kind ook toegelaten worden op de school zonder rekening te moeten houden met de instapdata.

Onze school houdt zich aan het inschrijvingsbeleid zoals vastgelegd in het LOP-Gent.
(Lokaal Overleg Platform Gent)

Hieronder vindt u de data van de inschrijvingsperiodes:

Periode 1: in oktober

voorrangsperiode voor broers en/of zussen van reeds ingeschreven kinderen en kinderen van personeel.

Stel de inschrijving niet uit, maak een afspraak met het schoolsecretariaat en kom dan langs met de kids-ID van uw kind.

 

Periode 2: in februari

Alle andere kleuters en lagere schoolkinderen (geen broers of zussen op onze school), kunnen zich aanmelden via de website: www.meldjeaan.be

 

Periode 3: na de paasvakantie
In deze periode kunnen alle kinderen (die vergeten zijn zich aan te melden via www.meldjeaan.be) ingeschreven worden op het schoolsecretariaat.

 

Nieuwe ouders en kinderen 

Voor de nieuwe ouders en kinderen die graag kennismaken met de school geven we graag vrijblijvende info-momenten op onze school. Wij maken dan de nodige tijd om uitleg te geven over de school, geven u een rondleiding en leren u kennismaken met de (peuter)klas. Interesse? Neem dan contact op met de school voor een afspraak vast te leggen.