Oudercomité

Onze school heeft geen ouderraad maar wel een oudercomité.
Dit is een groep van geëngageerde ouders die zich structureel inzet voor de school.
Het oudercomité heeft geen decretale verankering, d.w.z. dat de rechten en plichten niet bij wet zijn vastgelegd.

Het statuut van een oudercomité is een feitelijke vereniging.

Het oudercomité van Sint-Paulus De Wonderboom zet zich in voor tal van activiteiten op onze school: onthaal bij info-avonden, schoolfeesten, Halloweentochten, Wereldbuffet, Suikerfeest,…

 

 

Alle inkomsten van deze activiteiten komen rechtstreeks ten goede aan de kinderen. Het oudercomité zorgt ervoor dat heel wat kosten die anders aan de ouders worden doorgerekend door hen gedragen worden.

Het oudercomité is een onmisbare schakel in de verbinding tussen ouders en school.

U kan hen bereiken via oudercomite@spdewonderboom.be