't Wondernest

’t Wondernest maakt deel uit van het kindcentrum De Wonderboom.
In een kindcentrum wordt er gestreefd naar een samenhangend aanbod van kinderopvang, onderwijs en buitenschoolse opvang. Het is een plek waar spelen en leren, zorgen en opvoeden, samenleven en ontspannen met elkaar verweven zijn.

Vanuit ’t Wondernest zal je zoetjesaan doorstromen naar de basisschool. Voor en na school organiseren we wisselende workshops waar je volop kan proeven en ontdekken.  Zo worden we voor jou en voor andere gezinnen uit de buurt een plek zijn waar je volop brede talenten kan ontdekken en ontplooien.

We zijn een stevig nest in een krachtige boom.

We verwelkomen je graag in ’t Wondernest.
Een nest waar baby’s, dreumesen en peuters samen leven en op ontdekking gaan. Een nest waar we investeren in warme relaties.
Een nest waar jij en je ouders zich thuis voelen.

De stap naar een kinderdagverblijf is best wel spannend! Jij leert nieuwe mensen kennen buiten het gezin en voor je ouders zijn we vaak de eerste plek om hun kleine spruit aan toe te vertrouwen.

Met je mama(‘s) en/of papa(‘s) gaan we op zoek naar manieren om het leven thuis en in ons nest met elkaar te verbinden. We creëren een veilige, herkenbare en geborgen omgeving waar jij op je eigen tempo kan groeien. We besteden veel aandacht aan warme overgangen met thuis en ’t Wondernest en binnen de werking van de Wonderboom.

We zorgen voor een stevig nest dat geborgenheid biedt.

Wie ben ik? Wie ben ik tussen anderen?
In ’t Wondernest benaderen we jou en je gezin vanuit een inclusieve houding en geloven we in de kracht van de verscheidenheid.

We kiezen voor een geïntegreerde werking van 0 tot 3 jaar omdat we het leren van, met en door elkaar willen stimuleren.  Zo krijg jij alle tijd en ruimte om in verbondenheid met anderen jouw eigen ikje te ontwikkelen.
Ook het team wordt uitgedaagd om vanuit hun verschillende achtergrond en met hun eigen talenten en expertise samen op weg te gaan.
We nodigen eveneens je ouders uit om te participeren.
Samen geven we het beste van onszelf.

Samen bouwen we aan ons nest.

’t Wondernest wil een plek zijn waar jouw ontluikende interesses, mogelijkheden en talenten van in het prille begin opgepikt en aangesproken worden. We willen ook dat je later sterk uit de hoek kan komen in een diverse en steeds veranderende wereld.

Het is dus belangrijk dat we je stimuleren om creatief en ondernemend te zijn, dat je communicatief vaardig wordt en goede relaties kan opbouwen.

Daarom geven we jou elke dag rijke en gevarieerde kansen om te ontdekken, te onderzoeken, iets zelf te doen, samen te werken,  te zorgen voor…

We hanteren hierbij een ontwikkelingsgerichte aanpak waarbij de harmonische ontwikkeling het uitgangspunt is. We benaderen jouw groei en bloei vanuit een holistisch mensbeeld waarbij hoofd, hart, handen en ziel gevoed worden.

Ons doel is om op het einde van onze tocht te komen tot sterke, unieke kinderen elk met hun eigen kwaliteiten, die vol vertrouwen hun vleugels kunnen uitslaan om naar het volgende nest te vliegen.

Je mag pronken met je pluimen.

Buiten krijg je andere ervaringskansen dan binnen. Buiten voel je de zon op je snoet  en de wind in je haren, kriebelt het gras aan je tenen. Buiten kan je hard zingen en roepen; rennen en klauteren, spelen in het zand. Wij engageren ons om met jou ook naar buiten te trekken.

We beseffen dat wat we hier en nu doen een invloed heeft op later, op anderen. We zetten ons dus graag in voor een leefbare planeet. Dit betekent dat we trachten duurzame keuzes te maken.

We houden van wondergroen.