20210617_094944

Voor en na de lestijden verzamelen de kinderen op de respectievelijke speelplaatsen. Alle voor- en naschoolse opvang is betalend. De prijzen vinden jullie in het ABC-boekje voor ouders.

Voorschoolse opvang

De kinderen die zich voor 8.00 u. op school aanmelden maken gebruik van de voorschoolse (betalende) opvang. Deze opvang start vanaf 7.00u.

Ochtendtoezicht

Vanaf 8.00 u. kunnen alle kinderen terecht op de speelplaats. Deze bewaking is gratis.

Middagtoezicht

De kinderen die ’s middags op school blijven brengen de middagpauze door op de speelplaats onder toezicht van de leerkrachten.
Kinderen die ’s middags naar huis gaan mogen zich pas opnieuw op school aandienen vanaf 12.50 u.

Naschoolse opvang

Op woensdag eindigen de lessen om 12.05 u. Er is opvang tot 17.00u op school (gaat enkel door op DD).

Op andere dagen eindigen de lesactiviteiten  om 15.05 u. Er zijn deze dagen opvang tot 18.00u.

 

De kinderen kunnen zich inschrijven voor ons naschools aanbod. Elke dag bieden we verschillende workshops aan binnen onze school, zodat de kinderen de kans krijgen om hun talenten te ontdekken. Deze workshops zijn onder andere yoga, graffiti, techniek, sport, dans, basket, de kruidenjuffen,…. Elk trimester staat er een ander aanbod in de kijker.