Juf Tineke – DD
Meester Wim – zorgcoördinator lager DD
Juf Ann – DD
Juf Kimberly – RN
Juf Thalassa – RN
Juf Bo – DD