Kolibrie RN

We vergelijken voorwerpen naar hun gewicht : zwaar, licht, even zwaar, lichter…